Ozford College Melbourne

Ozford College Melbourne เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เจ้าหน้าที่และอาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ห้องเรียนมีความทันสมัย สื่ออุปกรณ์การเรียนครบครัน สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne นักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวก ทั้งรถบัส และ รถไฟ สภาพแวดล้อมโดยรอบของสถาบันมีความสวยงามและใกล้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น State Liberty (หอสมุดประจำรัฐ) และมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง RMIT University เป็นต้น Melbourne ได้ถูกโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกัน บ้านเมืองมีความปลอดภัย และ ค่าครองชีพไม่สูง

Promotion

ค่าเรียนราคาพิเศษจากสัปดาห์ละ $360 เหลือสัปดาห์ละ $255
ค่าเรียน 6 เดือน $6,120 (153,000 บาท)

ค่าเรียนคอร์ส General English
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เวลาเรียน 8.15 น. – 12.45 น.
ราคาโปรโมชั่น

ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $3,060 76,500
24 สัปดาห์ $6,120 153,000
36 สัปดาห์ $9,180 229,500
48 สัปดาห์ $12,240 306,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส English for Academic Purposes
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เวลาเรียน 8.15น. – 12.45น.
ราคาโปรโมชั่น

ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $3,360 84,000
24 สัปดาห์ $6,720 168,000
36 สัปดาห์ $10,080 252,000
48 สัปดาห์ $13,440 336,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์สอื่นๆ

Leadership & Management ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD)
 Diploma of Leadership & Management  36 weeks $7,000
 Advance Diploma of Leadership & Management  36 weeks after Diploma $7,200
Higher Education (Degrees) ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD)
Diploma of Business (HE) 2 Semesters  $16,800 p/a
Bachelor of Business 6 Semesters  $16,800 p/a
Bachelor of Business (Accounting)

CPA & CA accredited program

6 Semesters  $16,800 p/a
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Registration Fee $200
ค่าจัดหาที่พัก $300
Homestay single room $300-$340
ค่ารถรับจากสนามบิน $200

– Last Update : Jun 2018 –

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748