Viva College, Brisbane

Viva College, Brisbane เปิดสอนในหลักสูตรธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ อีกทั้งหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ Viva College เริ่มต้นในฐานะวิทยาลัยที่เป็น ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) ในปี 2004 และได้รับการรับรองโดย NEAS (โครงการรับรองวุฒิสถาบัน การฝึกอบกรมภาษาอังกฤษแห่งชาติ) และในปี 2005 ได้ยกระดับเป็นเป็นองค์การอาชีวศึกษาซึ่งจัดหานักเรียนด้วยการฝึกฝนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันทางการศึกษาทั่วประเทศออสเตรเลีย หรือ Registered Training Organisation (RTO) Viva College, Brisbane เป็นสถาบันที่ทันสมัย และมีคุณภาพในเรื่องของการสอนภาษา อีกทั้งตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย นักเรียนที่ศึกษานั้นมาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ถือได้เป็นสถาบันที่ผสมผสานทั้งสัญชาติของนักเรียนและผสมผสานระหว่างอารยธรรมของประเทศต่างๆ สถาบันมีความเข้มงวดในการวางนโยบายสำหรับนักเรียนให้ฝึกทักษะด้านภาษาทั้งใน-นอกสถาบัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับรองรับความต้องการของนักเรียน เช่น อินเตอร์เน็ตและอื่น ๆ

โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่น ค่าเรียนราคาพิเศษ
    จากสัปดาห์ละ $345 เหลือสัปดาห์ละ $220
    ค่าเรียน 6 เดือน $5,280 (132,000 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Viva College Brisbane

ค่าเรียนคอร์ส General English
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ราคาโปรโมชั่น
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $2,640 66,000
24 สัปดาห์ $5,280 132,000
36 สัปดาห์ $7,380 184,500
48 สัปดาห์ $9,840 246,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

คอร์ส Certificate & Diploma
Enrolment fee $200
Combine any two courses or more and pay $0 Materials fee

คอร์สเรียนอื่นๆ ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD)
Cert I in English Proficiency 28 สัปดาห์ $2,890
Cert II in English Proficiency 24 สัปดาห์ $2,490
Cert III in English Proficiency 24 สัปดาห์ $2,490
Cert IV in English Proficiency 27 สัปดาห์ $2,990
Cert II in Business 22 สัปดาห์ $2,490
Cert II in Customer Engagement 22 สัปดาห์ $2,490
Cert II in Tourism 22 สัปดาห์ $2,490
Cert III in Tourism 28 สัปดาห์ $3,590
Cert III in Business Administration 28 สัปดาห์ $3,490
Cert IV in Business 28 สัปดาห์ $3,600
Diploma of Business 28 สัปดาห์ $3,990
Diploma of Accounting 52 สัปดาห์ $6,500
Diploma of Leadership and Management 52 สัปดาห์ $6,500
Advance Diploma of Leadership Management 52 สัปดาห์ $6,700

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Registration Fee $200
ค่าจัดหาที่พัก $240
Homestay Traditional $275
ค่ารถรับจากสนามบิน $125

-Last Update: Sep 2017-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us