เรียนต่อออสเตรเลีย Tel: 02 641-4748

เรียนต่อออสเตรเลีย Sydney

สถาบัน Sydney

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Lloyds International College Sydney

Lloyds International College, Sydney Promotion!!!

53,040

106,080

159,120

212,160

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Sydney College of English

Sydney College of English Promotion!!!

65,520

131,040

196,560

262,080

เรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ Bloomsbury International London

ILSC, Sydney Promotion!!!

90,132

159,384

239,076

318,768

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Kaplan International English Sydney

Kaplan International English, Sydney
Promotion!!!

87,360

161,460

238,680

315,900

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Mercury College Sydney

Mercury Colleges, Sydney Promotion!!!

59,160

107,880

161,820

215,760

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Sydney English Language Academy SELA

Sydney English Language Academy (SELA) Promotion!!!

62,640

125,280

187,920

250,560

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Embassy English Sydney

Embassy English, Sydney Promotion!!!

88,296

158,496

237,744

316,992

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย North Sydney English College Sydney

North Sydney English College Promotion!!!

53,040

106,080

159,120

212,160

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Oxford House College (Holmes) Sydney

Oxford House College (Holmes), Sydney
Promotion!!!

74,880

137,280

205,920

274,560

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Greenwich English College Sydney

Greenwich English College, Sydney Promotion!!!

78,000

149,760

224,640

299,520

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Ability English, Sydney

Ability English, Sydney Promotion!!!

71,760

143,520

215,280

287,040

เรียนต่อออสเตรเลีย ELS Universal English College Sydney

ELS Universal English College, Sydney Promotion!!!

74,880

149,760

215,280

287,040

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย International House Sydney

International House, Sydney

73,320

146,640

219,960

293,280

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Australian International College of English Sydney

AICE, Sydney Promotion!!!

69,252

135,720

203,580

271,440

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย La Lingua Language School Sydney

La Lingua Language School, Sydney

69,600

125,280

187,920

250,560

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Canterbury Language Academy Sydney

Canterbury Language, Sydney Promotion!!!

66,120

121,220

187,340

253,460

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Apple Study Group Sydney

Apple Study Group & SSBT Sydney

66,080

126,560

187,040

247,520

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย English Language Company (ELC) Sydney

English Language Company, Sydney Promotion!!!

74,880

137,280

212,160

274,560

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Access Language Centre Sydney

Access Language Centre, Sydney Promotion!!!

69,600

139,200

208,800

278,400

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Navitas English Sydney

Navitas English, Sydney Promotion!!!

88,660

171,600

253,110

331,760

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน AUD1=26 บาท

 

เรียนต่อออสเตรเลีย Melbourne

สถาบัน Melbourne

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Impact English College Melbourne

Impact English College, Melbourne Promotion!!!

81,120

162,240

243,360

324,480

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Ozford College, Melbourne

Ozford College, Melbourne Promotion!!!

78,300

156,600

208,800

278,400

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Kaplan International English Melbourne

Kaplan International English, Melbourne Promotion!!!

84,240

155,480

229,840

304,200

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Oxford House College (Holmes) Melbourne

Oxford House College (Holmes), Melbourne Promotion!!!

74,880

137,280

205,920

274,560

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Ability English Melbourne

Ability English, Melbourne Promotion!!!

71,760

143,520

215,280

287,040

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Universal Institute of Technology Melbourne

Universal Institute of Technology, Melbourne Promotion!!!

73,080

127,890

200,970

261,870

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Embassy English, Melbourne

Embassy English, Melbourne Promotion!!!

83,304

158,496

237,744

316,992

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Hawthorn Melbourne

Hawthorn, Melbourne Promotion!!!

109,620

267,960

401,940

535,920

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน AUD1=26 บาท

 

เรียนต่อออสเตรเลีย Brisbane

สถาบัน Brisbane

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Browns English Language School Brisbane

Browns English Language School, Brisbane Promotion!!!

77,064

144,144

213,408

284,544

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Shafston International College Brisbane

Shafston International College Brisbane Promotion!!!

90,480

180,960

261,000

320,160

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Embassy English Brisbane

Embassy English, Brisbane Promotion!!!

78,312

152,256

228,384

304,512

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Kaplan International English Brisbane

Kaplan International English, Brisbane Promotion!!!

79,560

146,510

216,580

286,650

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Holmes Institute Brisbane

Holmes Institute, Brisbane Promotion!!!

87,000

145,000

232,000

290,000

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย ILSC, Brisbane

ILSC, Brisbane Promotion!!!

90,132

159,384

239,076

318,768

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Viva College, Brisbane

Viva College, Brisbane Promotion!!!

79,750

159,500

239,250

319,000

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Impact English College Brisbane

Impact English College, Brisbane Promotion!!!

74,880

149,760

224,640

299,520

สถาบัน Gold Coast

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Browns English Language School, Gold Coast

Browns English Language School, Gold Coast Promotion!!!

77,064

144,144

213,408

284,544

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Shafston International College Gold Coast

Shafston International College, Gold Coast Promotion!!!

90,480

180,960

261,000

320,160

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Holmes Institute Gold Coast

Holmes Institute, Gold Coast Promotion!!!

87,000

145,000

232,000

290,000

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Embassy English Gold Coast

Embassy English, Gold Coast Promotion!!!

76,128

144,144

216,216

288,288

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน AUD1=26 บาท

 

เรียนต่อออสเตรเลีย Perth

สถาบัน Perth

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Cambridge International College Perth

Cambridge International College, Perth Promotion!!!

85,260

170,520

255,780

341,040

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Milner International College of English Perth

Milner, Perth Promotion!!!

92,220

177,480

266,220

341,040

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Kaplan International English Perth

Kaplan International English, Perth Promorion!!!

82,680

152,490

225,420

298,350

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Perth International College of English, Perth

PICE, Perth Promotion!!!

114,840

191,400

287,100

382,800

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน AUD1=26 บาท

 

เรียนต่อออสเตรเลีย Other States

สถาบัน Adelaide

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Kaplan International English Adelaide

Kaplan International English, Adelaide

84,000

161,280

241,920

322,560

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย English College of Adelaide

English College of Adelaide

70,560

141,120

211,680

282,240

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Intensive English Language Institute Adelaide

Intensive English Language Institute, Adelaide

117,600

235,200

317,520

423,360

สถาบัน Cairns

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Kaplan International English Cairns

Kaplan International English, Cairns

78,960

151,200

226,800

302,400

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน AUD1=26 บาท

เรียนภาษาใน มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่อออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย Macquarie University City Campus, Sydney

Macquarie University City Campus Sydney Promotion!!!

10 weeks
76,500

30 weeks
153,000

30 weeks
229,500

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน AUD1=26 บาท