โปรโมชั่น Sydney Tel: 02 641-4748

เรียนต่อออสเตรเลีย Lloyds International College Sydney Australia โปรโมชั่น
Lloyds International College, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

87,000 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษสุดๆ
คอร์สเรียนภาคบ่าย
จากสัปดาห์ละ $290 ลดเหลือ $145

ค่าเรียน 6 เดือนเพียง $3,480 (87,000 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Sydney College of English โปรโมชั่น
Sydney College of English
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

126,500 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
จากสัปดาห์ละ $340 ลดเหลือ $230

สมัครเรียน 11 สัปดาห์แถมฟรี 1 สัปดาห์
ค่าเรียน 6 เดือน $5,060 (126,500 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Mercury College โปรโมชั่น
Mercury Colleges, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

108,000 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
จากราคาปกติ $290 ลดเหลือ $180

ค่าเรียน 6 เดือน $4,320 (108,000 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย English Language Company ELC Sydney โปรโมชั่น
English Language Company (ELC), Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

132,000 บาท

สมัครเรียน 22 สัปดาห์แถมฟรี 2 สัปดาห์
จากสัปดาห์ละ $370 เหลือเพียง $240
ค่าเรียน 6 เดือน $5,280 (132,000 บาท)

สมัครเรียนวันนี้ ฟรีค่าลงทะเบียน $220

เรียนต่อออสเตรเลีย ILSC Sydney โปรโมชั่น
ILSC, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

142,800 บาท

ค่าเรียนปกติ $330 ลดเหลือ $238
ค่าเรียน 6 เดือน $5,712 (142,800 บาท)

ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน $225

เรียนต่อออสเตรเลีย Kaplan International English Sydney โปรโมชั่น
Kaplan International English, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

168,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $410 ลดเหลือ $280
ค่าเรียน 6 เดือน $6,720 (168,000 บาท)

สมัครเรียน 24 สัปดาห์ฟรีค่าใบสมัคร $220

Embassy English, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

170,100 บาท

โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30%
จากสัปดาห์ละ $405 เหลือเพียง $283.5

ค่าเรียน 6 เดือน $6,804 (170,100 บาท)

North Sydney English College, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

87,000 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษสุดๆ
คอร์สเรียนภาคบ่ายจากสัปดาห์ละ $290 ลดเหลือ $145
ค่าเรียน 6 เดือนเพียง $3,480 (87,000 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Greenwich English College Sydney โปรโมชั่น
Greenwich English College, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

144,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $375 ลดเหลือ $240
ค่าเรียน 6 เดือน $5,760 (144,000 บาท)

สมัครเรียน 24 สัปดาห์แถม 1 สัปดาห์ฟรี

ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน $200

เรียนต่อออสเตรเลีย Ability English Sydney โปรโมชั่น
Ability English Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

144,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $360 ลดเหลือ $240
ค่าเรียน 6 เดือน $5,760 (144,000 บาท)

นักเรียนสามารถ take study break 6 สัปดาห์

เรียนต่อออสเตรเลีย ELS Sydney โปรโมชั่น
ELS, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

159,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $400 ลดเหลือ $265
ค่าเรียน 6 เดือน $6,360 (159,000 บาท)

International House, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

132,498 บาท

ค่าเรียนปกติ $265 / 20 สัปดาห์ ฟรี 4 สัปดาห์

เหลือเพียง $220.83
ค่าเรียน 6 เดือน $5,300 (132,498 บาท)

คุ้มสุดคุ้ม

Access Language Centre, Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

120,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $310 ลดเหลือ $200
ค่าเรียน 6 เดือน $4,800 (120,000 บาท)

สมัครเรียน 11 สัปดาห์แถมฟรี 1 สัปดาห์

เรียนต่อออสเตรเลีย Oxford House College Sydney
Oxford House College (OHC), Sydney
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

136,800 บาท

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 20%
จากปกติสัปดาห์ละ $285 เหลือเพียง $228
ค่าเรียน 6 เดือน $5,472 (136,800 บาท)

 โปรโมชั่น Melbourne Tel: 02 641-4748

เรียนต่อออสเตรเลีย Ozford College Melbourne โปรโมชั่น
Ozford College, Melbourne
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

120,000 บาท

ค่าเรียนราคาพิเศษ จากสัปดาห์ละ $360 ลดเหลือ $200
ค่าเรียน 6 เดือน $4,800 (120,000 บาท)

Kaplan International English, Melbourne
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

162,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $395 ลดเหลือ $270
ค่าเรียน 6 เดือน $6,480 (162,000 บาท)
สมัครเรียน 24 สัปดาห์ฟรีค่าใบสมัคร $220

เรียนต่อออสเตรเลีย Ability English Melbourne โปรโมชั่น
Ability English, Melbourne
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

170,100 บาท

ค่าเรียนปกติ $405 ลด 30% เหลือเพียง $283.5
ค่าเรียน 6 เดือน $6,804 (170,100 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Embassy English Melbourne โปรโมชั่น
Embassy English, Melbourne
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

170,100 บาท

โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30%
จากสัปดาห์ละ $405 เหลือเพียง $283.5
ค่าเรียน 6 เดือน $6,804 (170,100 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Greenwich College Melbourne โปรโมชั่น
Greenwich English College, Melbourne
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

135,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $375 ลดเหลือ $225
ค่าเรียน 6 เดือน $5,400 (135,000 บาท)
สมัครเรียน 24 สัปดาห์แถม 1 สัปดาห์ฟรี
พร้อมฟรีค่าลงทะเบียนเรียน $200

เรียนต่อออสเตรเลีย Discover English Melbourne โปรโมชั่น
Discover English, Melbourne
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

126,000 บาท

ค่าเรียนราคาพิเศษ จากสัปดาห์ละ $330 ลดเหลือ $210
ค่าเรียน 6 เดือน $5,040 (126,000 บาท)

สามารถเลือกวันหยุดระหว่างเรียนได้
สมัครเรียน 24 สัปดาห์ ได้วันหยุด 4 สัปดาห์

Oxford House College (OHC), Melbourne
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

136,800 บาท

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 20%
จากปกติสัปดาห์ละ $285 เหลือเพียง $228
ค่าเรียน 6 เดือน $5,472 (136,800 บาท)

 โปรโมชั่น Brisbane Tel: 02 641-4748

เรียนต่อออสเตรเลีย Browns Brisbane โปรโมชั่น
Browns English Language School, Brisbane
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

142,800 บาท

โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
จากสัปดาห์ละ $385 ลดเหลือ $238
ค่าเรียน 6 เดือน $5,712 (142,800 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Embassy English Brisbane โปรโมชั่น
Embassy English, Brisbane
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

155,400 บาท

โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30%
จากสัปดาห์ละ $405 เหลือเพียง $259
ค่าเรียน 6 เดือน $6,216 (155,400 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Kaplan International English Brisbane โปรโมชั่น
Kaplan International English, Brisbane
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

153,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $360 ลดเหลือ $255
ค่าเรียน 6 เดือน $6,120 (153,000 บาท)

สมัครเรียน 24 สัปดาห์ฟรีค่าใบสมัคร $220

ILSC, Brisbane
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

140,400 บาท

ค่าเรียนปกติ $320 ลดเหลือ $234
ค่าเรียน 6 เดือน $5,616 (140,400 บาท)

ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน $225

Viva College, Brisbane
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

132,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $330 ลดเหลือ $220
ค่าเรียน 6 เดือน $5,280 (132,000 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Impact English College Brisbane โปรโมชั่น
Impact English College, Brisbane
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

144,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $350 ลดเหลือ $240
ค่าเรียน 6 เดือน $5,760 (144,000 บาท)

Oxford House College (OHC), Brisbane
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

127,200 บาท

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 20%
จากปกติสัปดาห์ละ $265 เหลือเพียง $212
ค่าเรียน 6 เดือน $5,088 (127,200 บาท)

 โปรโมชั่น Gold Coast  Tel: 02 641-4748

เรียนต่อออสเตรเลีย Oxford House College Gold Coast
Oxford House College (OHC), Gold Coast
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

127,200 บาท

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 20%
จากปกติสัปดาห์ละ $265 เหลือเพียง $212
ค่าเรียน 6 เดือน $5,088 (127,200 บาท)

 โปรโมชั่น Perth Tel: 02 641-4748

เรียนต่อออสเตรเลีย Milner International College of English Perth โปรโมชั่น
Milner International College of English, Perth
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

137,500 บาท

ค่าเรียนปกติ $385 ลดเหลือ $250
ค่าเรียน 6 เดือน $5,500 (137,500 บาท)
สมัครเรียน 20 สัปดาห์ ฟรี 2 สัปดาห์

Kaplan International English, Perth
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

159,000 บาท

ค่าเรียนปกติ $395 ลดเหลือ $265
ค่าเรียน 6 เดือน $6,360 (159,000 บาท)
สมัครเรียน 24 สัปดาห์ฟรีค่าใบสมัคร $220

 โปรโมชั่น Cairns  Tel: 02 641-4748

Oxford House College (OHC), Cairns
ค่าเรียน 6 เดือน >>>

127,200 บาท

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 20%
จากปกติสัปดาห์ละ $265 เหลือเพียง $212
ค่าเรียน 6 เดือน $5,088 (127,200 บาท)