Sydney College of English

Sydney College of English เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง Sydney โดยเปิดดำเนินการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติมานานกว่า 22 ปี และมีนักเรียนต่างชาติจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเรียน สถาบันจึงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียน สถาบันตั้งอยู่บนถนน Mountain Street ย่าน Broadway ใกล้กับ University of Sydney โดยเป็นย่านที่มีสถาบันการศึกษา ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ เป็นจำนวนมาก การคมนาคมขนส่งสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ สถาบันตั้งอยู่ภายในอาคารเรียนอันทันสมัย  มีห้องเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องพักผ่อน และห้องรับประทานอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักเรียนของทางสถาบัน ได้รับการรับรองจาก NEAS, Australia และเป็นสมาชิกของ English Australia, The World Youth Student & Educational (WYSE) และเป็นเพียงหนึ่งในสองของสถาบันสอนภาษาในเมือง Sydney ที่ได้รับการรับรอง International Association of Language Centres (IALC) ดังนั้นนักเรียนจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานของสถาบัน และสถาบันแห่งนี้ยังเป็นศูนย์สอบ TOEIC ดังนั้นจึงสะดวกอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าสอบ เรียนต่อออสเตรเลีย

โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
    จากสัปดาห์ละ $360 ลดเหลือ $230
    **ค่าเรียน 6 เดือน $5,520 (138,000 บาท)**

เรียนต่อออสเตรเลีย Sydney College of English Sydney

ค่าเรียนคอร์ส Intensive English (Morning Class)
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ราคาโปรโมชั่น
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $2,880 72,000
24 สัปดาห์ $5,520 138,000
36 สัปดาห์ $8,280 207,000
48 สัปดาห์ $11,040 276,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส Intensive English (Evening Class)
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $2,640 66,000
24 สัปดาห์ $5,280 132,000
36 สัปดาห์ $7,920 198,000
48 สัปดาห์ $10,560 264,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส Super Intensive English
23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ราคาโปรโมชั่น
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $3,000 75,000
24 สัปดาห์ $5,760 144,000
36 สัปดาห์ $8,640 216,000
48 สัปดาห์ $11,520 288,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Registration Fee $220
ค่าจัดหาที่พัก $210
Homestay single room (Half Board) $290
ค่ารถรับจากสนามบิน $150

-Last Update: Jun 2017-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us