Southern Cross University

Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994 เปิดสอนหลักสูตรแก่นักศึกษาด้าน การท่องเที่ยว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ธุรกิจ, สุขภาพและกฎหมาย ที่นี่มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอน และผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีวิทยาเขตหลายแห่ง ได้แก่ Lismore, Coffs Harbour และเมือง Gold Coast โดยมีวิทยาเขตลิสมอร์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ซึ่งตั้งเป็นแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุด มหาวิทยาลัยยังร่วมมือกับ Centre of Marine Sciences ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่ คอฟ ฮาร์เบอร์ โดยนักศึกษาของ SCU ที่กำลังศึกษาทางด้านที่เกี่ยวกับทะเลจะได้รับการฝึกอมรมเฉพาะทาง ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยยังได้ถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียด้านการดูแลเอาใจใส่นักเรียนต่างชาติอีกด้วย

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อต่างประเทศ เรียนภาษา เรียนต่อ Southern Cross University

หลักสูตรปริญญาตรี รอบที่เปิด ค่าเรียนต่อปี
Feb Jul Nov
Bachelor of Arts $20,560
Bachelor of Arts with Honours (1 yr.) $20,560
Bachelor of Social Welfare $20,560
Bachelor of Accounting $20,560
Bachelor of Business $21,360
Bachelor of Business Administration $20,560
Bachelor of Business with Honours (1 yr.) $20,560
Bachelor of Contemporary Music with Honours (1 yr.) $22,480
Bachelor of Digital Media and Communications $22,480
Bachelor of Music $22,480
Bachelor of Visual Arts $22,480
Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering
(4 yrs.)
$27,760
Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical
Engineering (4 yrs.)
$27,760
Bachelor of Environmental Science $26,000
Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Marine
Science and Management (4 yrs.)
$26,000
Bachelor of Forest Science and Management $26,000
Bachelor of Marine Science and Management $26,000
Bachelor of Science $26,000
Bachelor of Biomedical Science $24,000
Bachelor of Clinical Sciences (Osteopathic Studies) $24 080
Bachelor of Midwifery $24 080
Bachelor of Nursing $24 080
Bachelor of Occupational Therapy (4 yrs.) $24 080
Bachelor of Pedorthics $24 080
Bachelor of Podiatry (4 yrs.) $24 080
Bachelor of Psychological Science $25 520
Bachelor of Speech Pathology (4 yrs.) $24 080
Bachelor of Sport and Exercise Science $24 080
Bachelor of Information Technology $21 360
Bachelor of Laws $23 760
Bachelor of Legal and Justice Studies $19 680
Bachelor of Business in Convention and Event
Management
$20,560
Bachelor of Business in Hotel Management $23,880
Bachelor of Business in Tourism and Hospitality Management $20 560

 

หลักสูตรปริญญาโท รอบที่เปิด ค่าเรียนต่อปี
Feb Jul Nov
Master of Social Work (Professional Qualifying) $21,440
Master of Business Administration $24,240
Master of Professional Accounting $24,240
Master of Engineering Management $23,680
Master of Forest Science and Management $28,000
Master of Marine Science and Management $28,000
Master of Clinical Exercise Physiology (1.5 yrs.) $25,040
Master of Osteopathic Medicine $25,040
Master of International Tourism and Hotel Management $23,680

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us