Navitas English, Sydney

Navitas English, Sydney  เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพ มาตราฐานในการสอน และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในออสเตรเลีย อีกทั้งยังเปิดสอนหลักสูตรภาษา หลักสูตรปูพื้นฐานภาษาเชิงวิชาการ และหลักสูตรฝึกหัดครูสำหรับนักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการสอน สถาบัน Navitas English ยังได้มีพันธิสัญญากับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาชีพกว่า 50 สถาบันในออสเตรเลียอีกด้วย Navitas English, Sydney นั้นตั้งอยู่บนถนน York St ใจกลางเมืองซีดนีย์ ในย่านไทยทาวน์ และแหล่งช๊อปปิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่พักอาศัย โดยตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ Macquarie University, City Campus หากนักศึกษานั้นต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในตัวเมือง ทางสถาบันนั้นยังมีอีก 2 วิทยาเขตที่ Oxford St ในพื้นที่ Bondi Junction และ Raglan St ใน Sydney Manly ให้เลือกอีกด้วย เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย Navitas English Sydney

ค่าเรียนคอร์ส General English 1, 2 and 3
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (8:20am to 2:30pm)
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $3,300 82,500
24 สัปดาห์ $6,600 165,000
36 สัปดาห์ $9,900 247,500
48 สัปดาห์ $13,200 330,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส Academic English
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (10:25am -16:35pm)
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
10 สัปดาห์ $3,330 82,500
20 สัปดาห์ $6,600 165,000
30 สัปดาห์ $9,900 247,500

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส IELTS Preparation
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (10:25am -16:35pm)
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
8 สัปดาห์ $2,200 55,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Registration Fee $240
ค่าจัดหาที่พัก $265
Homestay single room $290
Homestay Share room $270
รถรับจากสนามบิน Sydney $150

-Last Update: Sep 2017-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us