Navitas English, Sydney

Navitas English, Sydney  เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพ มาตราฐานในการสอน และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในออสเตรเลีย อีกทั้งยังเปิดสอนหลักสูตรภาษา หลักสูตรปูพื้นฐานภาษาเชิงวิชาการ และหลักสูตรฝึกหัดครูสำหรับนักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการสอน สถาบัน Navitas English ยังได้มีพันธิสัญญากับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาชีพกว่า 50 สถาบันในออสเตรเลียอีกด้วย Navitas English, Sydney นั้นตั้งอยู่บนถนน York St ใจกลางเมืองซีดนีย์ ในย่านไทยทาวน์ และแหล่งช๊อปปิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่พักอาศัย โดยตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ Macquarie University, City Campus หากนักศึกษานั้นต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในตัวเมือง ทางสถาบันนั้นยังมีอีก 2 วิทยาเขตที่ Oxford St ในพื้นที่ Bondi Junction และ Raglan St ใน Sydney Manly ให้เลือกอีกด้วย เรียนต่อออสเตรเลีย

โปรโมรชั่น Book 9 weeks and receive 1 additional week FREE!

เรียนต่อออสเตรเลีย Navitas English Sydney

หลักสูตรที่เปิดสอน

ค่าเรียนคอร์ส General English 1, 2 and 3
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (8:20am to 2:30pm)
ราคาโปรโมรชั่น

ระยะเวลา

ค่าเรียน (AUD)

ค่าเรียน (บาท)

12 สัปดาห์

$3,410

88,660

24 สัปดาห์

$6,600

171,600

36 สัปดาห์

$9,735

253,110

48 สัปดาห์

$12,760

331,760

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 26 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส Academic English
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (10:25am -16:35pm)
ราคาโปรโมรชั่น

ระยะเวลา

ค่าเรียน (AUD)

ค่าเรียน (บาท)

10 สัปดาห์

$3,060

79,560

20 สัปดาห์

$6,120

159,120

30 สัปดาห์

$9,180

238,680

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 26 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส IELTS Preparation
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (10:25am -16:35pm)
ราคาโปรโมรชั่น

ระยะเวลา

ค่าเรียน (AUD)

ค่าเรียน (บาท)

8 สัปดาห์

$2,480

64,480

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 26 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Registration Fee

$230

ค่าจัดหาที่พัก

$265

Homestay single room

$280

Homestay Share room

$260

รถรับจากสนามบิน Sydney

$145

-Last Update: Nov 2015-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย Navitas English โปรโมชั่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us