Navitas English, Perth

Navitas English, Perth ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนถนน Newcastle เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียง และน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเชิงวิชาการ และ หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบ IELTS  และ Cambridge Exam  สถาบันมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง Navitas English ยังเป็น partner ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันวิชาชีพ กว่า 50 สถาบันในออสเตรเลียอีกด้วย

ค่าเรียนคอร์ส General English 1, 2 and 3
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 8.20น. – 14.30น.
ราคาโปรโมชั่น
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $3,120 78,000
24 สัปดาห์ $6,240 156,000
36 สัปดาห์ $9,360 234,000
48 สัปดาห์ $12,480 312,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Registration Fee $240
ค่าจัดหาที่พัก $280
Homestay single room $270
ค่ารถรับจากสนามบิน $130

-Last Update: Sep 2017-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us