Navitas English, Perth

Navitas English, Perth ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนถนน Newcastle เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียง และน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเชิงวิชาการ และ หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบ IELTS  และ Cambridge Exam  สถาบันมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง Navitas English ยังเป็น partner ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันวิชาชีพ กว่า 50 สถาบันในออสเตรเลียอีกด้วย

โปรโมชั่น 

  • ค่าเรียนราคาพิเศษจากสัปดาห์ละ $290 ลดเหลือ $260
  • ค่าลงทะเบียนลดเหลือ $99
ค่าเรียนคอร์ส General English 1, 2 and 3
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 8.20น. – 14.30น.
ราคาโปรโมชั่น
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $3,360 84,000
24 สัปดาห์ $6,720 168,000
36 สัปดาห์ $10,080 252,000
48 สัปดาห์ $13,440 336,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Registration Fee Promotion  $99
ค่าจัดหาที่พัก $270
Homestay single room $265
ค่ารถรับจากสนามบิน $125

-Last Update: Aug 2016-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us