Le Cordon Bleu, Sydney

สถาบัน Le Cordon Bleu ผู้นำระดับโลกด้านการสอนการทำอาหารฝรั่งเศสมายาวนานกว่า 110 ปี โดยเน้นการทำอาหารและขนมฝรั่งเศสมากมายหลายชนิด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้, พัฒนาทักษะความชำนาญ, และเผยแพร่ความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารตามตำหรับฝรั่งเศสที่ยาวนานมากกว่า 500 ปี, นอกจากนี้ ยังมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา, สถาบันเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการทำอาหารระยะสั้นไปจนถึงหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน และ 9 เดือน สำหรับนักเรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นฝึกทำอาหาร หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารมานานแล้วก็ตาม, แต่ละหลักสูตรดำเนินการสอนโดย Master Chefs ผู้มีประสบการณ์การทำอาหารในภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน ทั้งในการทำอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารประจำชาติ, เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบหลักสูตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากภัตตาคารในหลายประเทศทั่วโลก

Le Cordon Bleu, Australia (Sydney)

Le Cordon Bleu ที่เมืองซิดนีย์ใช้ชื่อว่า “Le Cordon Bleu Sydney Culinary Arts Institute” สถาบันตั้งอยู่ที่ Ryde College of TAFE NSW Northern Sydney Institute ประเทศออสเตรเลีย Le Cordon Bleu แห่งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้จากพ่อครัวที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม เน้นสอนแบบปฏิบัติ

เรียนต่อออสเตรเลีย Le Cordon Bleu Sydney

หลักสูตรที่เปิดสอน

Advanced Diploma of Hospitality

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพ่อครัวหรือ Patissiers ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการจัดการปัจจัยพื้นฐานการดำเนินงานร้านอาหารและ Pâtisserie นอกจากนี้นักเรียนจะยังได้พัฒนาทักษะเทคนิกการทำงานอาหารให้ร่วมสมัยสามารถใช้อุปกรณ์ใหม่ๆได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการนำเสนออาหารและการตกแต่งให้สวยงาม นักเรียนที่สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือทุก Band ไม่ต่ำกว่า 5 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องเรียนจบหลักสูตร GRAND DIPLÔME

Bachelor Degrees

Le Cordon Bleu เปิดหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีผลสอบ IELTS 6.0 หรือทุก Band ไม่ต่ำกว่า 5.5 และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี มีให้เลือก 2 แบบดังต่อไปนี้

Bachelor of Business (International Hotel Management)

หลักสูตรนี้เน้นการสอนแบบวิเคราะห์การบริหารจัดการและการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจมีการจำลองเหตุการณ์ในชีวิตจริงให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติและแก้ปัญหาเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการบริหารโรงแรม

Bachelor of Business (International Restaurant)

หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อที่จะกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมร้านอาหาร จากที่ปรึกษาอาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การผลิตและการดำเนินงานบริการอาหารเพื่อการบริหารจัดการร้านและสถานที่ Le Cordon Bleu จะทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้และการติดต่อที่จำเป็นได้อย่างดีเยี่ยม

Hotel, Restaurant & Culinary Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
(AUD)
Jan Apr Jul Oct
Bachelor of Business (International Hotel Management) 3 yrs. $80,351
Bachelor of Business (International Restaurant
Management) 3 yrs.
$82,072
Advanced Diploma of Hospitality Management – Commercial Cookery 2 yrs.   $59,667
Advanced Diploma of Hospitality Management – Pâtisserie 2 yrs.   $80,351
Certificate III in Commercial Cookery 15 mths.   $80,351
Certificate III in Pâtisserie 15 mths. $80,351

 

Gastronomy, Food Design, Science and Culture รอบที่เปิด ค่าเรียน
(AUD)
Jan Feb Jul Nov
Le Cordon Bleu Master of Gastronomic Tourism $37,320
Bachelor of Business (Food Entrepreneurship) $82,551
Food & Wine Writing (12 weeks)
*26 February – 25 May 2018*
$3,110

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us