Le Cordon Bleu, Adelaide

สถาบัน Le Cordon Bleu ผู้นำระดับโลกด้านการสอนการทำอาหารฝรั่งเศสมายาวนานกว่า 110 ปี โดยเน้นการทำอาหารและขนมฝรั่งเศสมากมายหลายชนิด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้, พัฒนาทักษะความชำนาญ, และเผยแพร่ความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารตามตำหรับฝรั่งเศสที่ยาวนานมากกว่า 500 ปี, นอกจากนี้ ยังมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา, สถาบันเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการทำอาหารระยะสั้นไปจนถึงหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน และ 9 เดือน สำหรับนักเรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นฝึกทำอาหาร หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารมานานแล้วก็ตาม, แต่ละหลักสูตรดำเนินการสอนโดย Master Chefs ผู้มีประสบการณ์การทำอาหารในภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน ทั้งในการทำอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารประจำชาติ, เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบหลักสูตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากภัตตาคารในหลายประเทศทั่วโลก

Le Cordon Bleu, Australia (Adelaide)

สถาบันตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Regency Park ของ TAFE เมือง Adelaide รัฐ South Australia ประเทศออสเตรเลีย Le Cordon Bleu ให้บริการการศึกษาในด้านการจัดการด้านอาหารอย่างมืออาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการทำอาหารระดับสูงกับเชฟที่มีประสบการณ์ ร่วมไปถึงการการอบรมการใช้เครื่องมือในครัวและการตกแต่งร้านอาหาร นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาพิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือไวน์ ซึ่งรัฐ South Australia มีชื่อเสียงของเรื่องไวน์ นักเรียนที่เลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้รู้สิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย

 เรียนต่อออสเตรเลีย Le Cordon Bleu Adelaide

หลักสูตรที่เปิดสอน

Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery / Pâtisserie)

หลักสูตรนี้ครอบคลุมและให้คำแนะนำในการเรียนปรุงอาหารให้มีศิลปะ จากการใช้อุปกรณ์การทำอาหารที่ถูกต้องเพื่อการวางแผนและการดำเนินการของการทำเมนูที่ดี และยังสอนให้นักเรียนมีทักษะการทำอาหารขั้นพื้นฐาน การสอนแบ่งออกเป็น  2 แบบให้เลือกคือ CUISINIER กับ PATISSIER ซึ่งแต่ละแบบแบ่งออกเป็น 2 STAGES เรียน STAGE ละ 6 เดือน STAGE 1 เรียน French Study Modules ส่วน STAGE 2 เรียน Industry Placement นักเรียนที่สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือทุก Band ไม่ต่ำกว่า 5.0 และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Adelaide Campus

รอบที่เปิด

ค่าเรียน (AUD)

Jan

Apr

Jul

Sep

Oct

Certificate III in Commercial Cookery

$28,500

Certificate III in Patisserie

$28,500

Advanced Diploma of Hospitality

$53,400

Advanced Diploma of Business (Food Entrepreneurship)

$49,175

Advanced Diploma of Business (International Hotel Management)

$47,525

Advanced Diploma of Business (International Restaurant Management)

$48,745

Advanced Diploma of Business (Wine Entrepreneurship)

$50,850

Bachelor of Business (Food Entrepreneurship)

$73,345

Bachelor of Business (Food Entrepreneurship)

$74,100

Bachelor of Business (International Hotel Management)

$72,125

Bachelor of Business (International Restaurant Management)

$73,345

Bachelor of Business (Wine Entrepreneurship)

$75,775

Graduate Certificate in International Hospitality Management

$14,800

Graduate Diploma in International Hospitality Management

$29,600

Master of Business Administration (International Hotel and Restaurant Management)

$44,400

Master of International Hospitality Management

$40,700

ค่าเรียนหลักสูตร Certificate III in Hospitality

หลักสูตร

ค่าเรียน (AUD)

ค่าเรียน (บาท)

Certificate III

27,800

834,000

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 30 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

 

 

Advanced Diploma of Hospitality

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพ่อครัวหรือ Patissiers ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการจัดการปัจจัยพื้นฐานการดำเนินงานร้านอาหารและ Pâtisserie นอกจากนี้นักเรียนจะยังได้พัฒนาทักษะเทคนิกการทำงานอาหารให้ร่วมสมัยสามารถใช้อุปกรณ์ใหม่ๆได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการนำเสนออาหารและการตกแต่งให้สวยงาม นักเรียนที่สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือทุก Band ไม่ต่ำกว่า 5 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องจบหลักสูตร Certificate III in Hospitality

ค่าเรียนหลักสูตร Advanced Diploma of Hospitality

หลักสูตร

ค่าเรียน (AUD)

ค่าเรียน (บาท)

Diplôme Avançé de Gestations Culinaire

52,000

1,560,000

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 30 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

 

Bachelor Degrees

Le Cordon Bleu เปิดหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีผลสอบ IELTS 6.0 หรือทุก Band ไม่ต่ำกว่า 5.5 และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี มีให้เลือก 4 แบบดังต่อไปนี้

 • ·       Bachelor of Business (International Hotel Management)
 • ·       Bachelor of Business (International Restaurant Management)
 • ·       Bachelor of Business (Food Entrepreneurship)
 • ·       Bachelor of Business (Wine Entrepreneurship)

ค่าเรียน Bachelor Degrees

หลักสูตร

ค่าเรียน (AUD)

ค่าเรียน (บาท)

Bachelor of Business (International Hotel Management)Bachelor of Business (International Restaurant Management)Bachelor of Business (Food Entrepreneurship)Bachelor of Business (Wine Entrepreneurship)

69,500

69,900

71,500

71,600

2,085,000

2,097,000

2,145,000

2,148,000

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 30 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

Master Degrees

Le Cordon Bleu เปิดการสอนระดับปริญญาโททางด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงแรม ร้านค้า และการต้อนรับระดับนานาชาติ เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีผลสอบ IELTS 6.5 หรือทุก Band ไม่ต่ำกว่า 6.0 มีให้เลือก 2 แบบดังต่อไปนี้

 • Master of Business Administration (International Hotel & Restaurant Management)
 • Master of International Hospitality Management

ค่าเรียน Master Degrees

หลักสูตร

ค่าเรียน (AUD)

ค่าเรียน (บาท)

Master of Business Administration (MBA)Master of International Hospitality Management

37,950

1,138,500

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 30 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

  

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน สามารถ Scan และส่งอีเมลมาที่ info(at)brilliantlife.co.th

 • Transcript
 • IELTS
 • Recommendation Letters จากอาจารย์ 2 ท่าน
 • Statement of Purpose
 • สำเนา Passport

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

1. Transcript
2. สำเนา Passport
3. จดหมายแนะนำตัว(SOP)
4. จดหมายรับรองจากอาจารย์(หรือจากที่ทำงาน) 2 ท่าน
5. คะแนน IELTS หรือผลสอบ Internal Test

Scan เอกสาร และส่งมาที่ info@BrilliantLife.co.th

[linealt]

-Last Update: Oct 2015-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us