Le Cordon Bleu, Adelaide

สถาบัน Le Cordon Bleu ผู้นำระดับโลกด้านการสอนการทำอาหารฝรั่งเศสมายาวนานกว่า 110 ปี โดยเน้นการทำอาหารและขนมฝรั่งเศสมากมายหลายชนิด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้, พัฒนาทักษะความชำนาญ, และเผยแพร่ความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารตามตำหรับฝรั่งเศสที่ยาวนานมากกว่า 500 ปี, นอกจากนี้ ยังมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา, สถาบันเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการทำอาหารระยะสั้นไปจนถึงหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน และ 9 เดือน สำหรับนักเรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นฝึกทำอาหาร หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารมานานแล้วก็ตาม, แต่ละหลักสูตรดำเนินการสอนโดย Master Chefs ผู้มีประสบการณ์การทำอาหารในภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน ทั้งในการทำอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารประจำชาติ, เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบหลักสูตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากภัตตาคารในหลายประเทศทั่วโลก

Le Cordon Bleu, Australia (Adelaide)

สถาบันตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Regency Park ของ TAFE เมือง Adelaide รัฐ South Australia ประเทศออสเตรเลีย Le Cordon Bleu ให้บริการการศึกษาในด้านการจัดการด้านอาหารอย่างมืออาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการทำอาหารระดับสูงกับเชฟที่มีประสบการณ์ ร่วมไปถึงการการอบรมการใช้เครื่องมือในครัวและการตกแต่งร้านอาหาร นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาพิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือไวน์ ซึ่งรัฐ South Australia มีชื่อเสียงของเรื่องไวน์ นักเรียนที่เลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้รู้สิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย

 เรียนต่อออสเตรเลีย Le Cordon Bleu Adelaide

หลักสูตรที่เปิดสอน

Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery / Pâtisserie)

หลักสูตรนี้ครอบคลุมและให้คำแนะนำในการเรียนปรุงอาหารให้มีศิลปะ จากการใช้อุปกรณ์การทำอาหารที่ถูกต้องเพื่อการวางแผนและการดำเนินการของการทำเมนูที่ดี และยังสอนให้นักเรียนมีทักษะการทำอาหารขั้นพื้นฐาน การสอนแบ่งออกเป็น  2 แบบให้เลือกคือ CUISINIER กับ PATISSIER ซึ่งแต่ละแบบแบ่งออกเป็น 2 STAGES เรียน STAGE ละ 6 เดือน STAGE 1 เรียน French Study Modules ส่วน STAGE 2 เรียน Industry Placement นักเรียนที่สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 หรือทุก Band ไม่ต่ำกว่า 5.0 และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

Hotel, Restaurant & Culinary Management รอบที่เปิด ค่าเรียน(AUD)
Jan Feb Jul Aug
Master of International Hospitality Management 2 yrs. $51,409
Bachelor of Business (International Hotel Management) 3 yrs. $80,351
Bachelor of Business (International Restaurant Management) 3 yrs. $82,072
Advanced Diploma of Hospitality Management – Commercial Cookery 2 yrs. $59,667
Advanced Diploma of Hospitality Management – Pâtisserie 2 yrs. $59,667
Certificate III in Commercial Cookery 1 yr. $34,767
Certificate III in Pâtisserie 1 yr. $34,767

 

Gastronomy, Food Design, Science and Culture รอบที่เปิด ค่าเรียน(AUD)
Jan Feb Jul Nov
Le Cordon Bleu Master of Gastronomic Tourism $37,320
Bachelor of Business (Food Entrepreneurship) $82,551
Food & Wine Writing (12 weeks) *26 February – 25 May 2018* $3,110

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

-Last Update: Oct 2017-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us