[wpbanners-show id=”1″]

Hawthorn, Melbourne

Hawthorn, Melbourne ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1986 ตั้งอยู่ในเขต Hawthorn สามารถเดินทางจาก Hawthorn, Melbourn ไปยังสถานที่อื่นๆได้อย่างสะดวกสบาย โดยทางรถไฟสาย Glen Waverly แล้วก็ไปลงที่ Kooyong Train Station ซึ่งจะใช้เวลาประมาณแค่ 10 นาทีจาก Flinder Street Station สถาบัน Hawthorn Melbourne จัดเป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ(นักเรียนทุกคนจะต้องใช้บริการห้องสมุดวันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการเช็ค การเข้าชั้นเรียนด้วย) ในแต่ละห้องเรียน จะมีนักเรียนประมาณ 12-18 คน และจะมีหลายๆเชื้อชาติในแต่ละห้องเรียน รวมทั้งยังมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมาหลายปี และที่สำคัญทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนมากมาย เช่น สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สนามสควช ห้องฟิตเนต ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องทำพิธีกรรมทางศาสนา และห้องอาหารขนาดใหญ่ นักเรียนที่สนใจอยากจะเรียนที่ Melbourne University ส่วนใหญ่จะมาเรียนภาษาอังกฤษที่ Hawthorn, Melbourne

เรียนต่อออสเตรเลีย Hawthorn Melbourne

หลักสูตรที่เปิดสอน
Intensive General English

สำหรับระดับ Elementary ถึงระดับ Advanced ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 5 ถึง 46 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งในคอร์สนี้จะเน้นทักษะทางด้านการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการพูดหน้าชั้นเรียน รู้จักรากฐานของคำศัพท์ ซึ่งจะทำให้เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ

English for Academic Purposes (EAP)
สำหรับระดับ Upper Intermediate และระดับ Advanced ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 10 ถึง 20 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะและเทคนิคทางด้านการเขียนรายงาน การเตรียมตัวสำหรับทำรายงาน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำรายงานทักษะการพูดหน้าชั้นเรียน ทักษะการฟังและจับใจความที่เป็นหัวข้อที่สำคัญ รวมถึง ทักษะการจดโน้ตย่อ

Intensive Academic Preparation (IAP)
สำหรับระดับ   Advanced ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 5 ถึง10 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรนี้เหมาะโดยตรงสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอนคล้ายๆในระดับ EAP แต่จะเพิ่มทักษะทางด้านการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหา ทักษะการทำรายงาน ทักษะการพูดและเทคนิคการเตรียมเนื้อหาสำหรับการพูด

University of Melbourne English Language Bridging Program (UMELBP)
สำหรับนักศึกษาที่มีผลสอบ IELTS แล้ว ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อที่ Melbourne University และมีผลสอบ IELTS ได้ต่ำกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ 0.5 คะแนน หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมาก โดยหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะทางด้านการฟังและการจดโน้ตย่อ การจับใจความและการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การหาข้อมูลทางอินเตอร์เนตและการเตรียมเนื้อหาสำหรับการรายงานหน้าชั้นเรียน ทักษะการสรุปจับใจความและการเขียนเอกสารอ้างอิงซึ่งจะต้องเป็นคำพูดของนักศึกษาเองห้ามไปลอกผลงานหรือคำพูดของผู้อื่นมา รวมถึงทักษะการอ่านและการวิเคราะห์หัวข้อสำคัญของผู้เขียน

Intensive IELTS Preparation
สำหรับนักศึกษาที่มีผลสอบ IELTS 5.5 ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะสอบ IELTS โดยหลักสูตรนี้จะฝึกทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่าน ซึ่งจะเน้นกลยุทธในการอ่านอย่างรวดเร็ว การเขียนซึ่งจะเน้นทางด้าน Grammar และรูปแบบของประโยค การฟัง ซึ่งจะเน้นฟังแบบจับใจความและหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคำถาม การพูด ซึ่งจะฝึกโดยคำถามที่คล้ายๆกับการสอบการพูด

English for Business
สำหรับระดับ Upper Intermediate และระดับ Advanced ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 10 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะทางด้านการเขียนและการพูดทางด้านธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะทางด้านการพูดสำหรับการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจ และทักษะทางด้านการเขียนเชิงธุรกิจ

นอกจากนี้ทางสถาบัน Hawthorn ยังเปิดสอนหลักสูตรพิเศษคือ  Master of English as an International Languageซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดมาแล้ว 9 ปี คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู่ที่ได้คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.5 คะแนน ที่สำคัญของคอร์สนี้สามารถเรียนต่อได้ที่ Melbourne University กับ Monash University การเรียนการสอนของคอร์สนี้จะเข้มข้นมาก และมีนักเรียนที่ลงเรียนคอร์สนี้ประมาณ 30 คนเท่านั้นและมีนักศึกษาคนไทยเพียง 2 คนเท่านั้น จึงสามารถทำให้มั่นใจได้ว่า เป็นคอร์สที่ดีมากและสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย ส่วนเกณฑ์การเข้าศึกษาจะต้องได้คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 ค่าเทอมจะอยู่ที่ 10,700 $AUD ต่อ 1 เทอม ซึ่งจะถูกกว่าเรียนที่ Melbourne University

เรียนต่อออสเตรเลีย Hawthorn Melbourne

ค่าเรียนคอร์ส General English
ราคาโปรโมรชั่น

ระยะเวลา

ค่าเรียน (AUD)

ค่าเรียน (บาท)

12 สัปดาห์

$3,780

109,620

20 สัปดาห์

$7,560

219,240

30 สัปดาห์

$11,340

328,860

40 สัปดาห์

$15,120

438,480

48 สัปดาห์

$18,900

548,100

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 29 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

เรียนต่อออสเตรเลีย Hawthorn Melbourne

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Registration Fee

$225

ค่าจัดหาที่พัก

$250

Homestay single room (minimum 4 weeks)

$275

Homestay single room (minimum 4 weeks)

$275

Student Host

$350

[linealt]

Contact us