Deakin University, Melbourne

Deakin University, Melbourne รัฐ Victoria มีเมืองหลวงชื่อ Melbourne ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากเมืองซิดนีย์ โดยมีประชากรประมาณ 4 ล้านคน เมืองสำคัญต่างๆในรัฐ Victoria ได้แก่ Bendigo, Ballarat และ Geelong เป็นต้น ระบบการคมนาคมขนส่งที่ Melbourne ถือว่าจัดไว้อย่างดีเยี่ยม สะดวก และรวดเร็ว เนื่องจากมีทั้ง รถบัสสาธารณะ (Bus) รถไฟ (Train) และ รถราง (Tram) Melbourne มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ The Great Ocean Road, The Royal Botanic Garden, รถไฟไอน้ำ (Puffing Billy), Queen Victoria Market, The Philips Island, Twelve Apostles, Saint Kilda Beach และ The Royal Botanic Garden เป็นต้น Melbourne จัดได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านกีฬาของประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการแข่งขัน Tennis Australian Open และ Australian Grand Prix (Formula One) เป็นต้น

Deakin University จัดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ของประเทศออสเตรเลียซึ่งมีนักศึกษามากกว่า 34,000 คน
Deakin University มีทั้งหมด 4 แคมปัส  Burwood, Geelong, Waurn Ponds,  และ Warrnambool Campus  นักศึกษาส่วนมากของปริญญาโท ปริญญาตรี คอร์สภาษาอังกฤษ และ นักเรียน MIBT (Melbourne Institute of Business and Technology) จะเรียนที่ Burwood แคมปัส Deakin University จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับนักศึกษา เช่น ธนาคาร ร้านขายหนังสือ ร้านอาหารนานาชาติ สถานรับเลี้ยงเด็ก สวนสาธารณะ ร้านตัดผม ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Internet ความเร็วสูง สำนักงานไปรษณีย์ ห้องฟิตเนต สนามกีฬาในร่ม และ สนามกีฬากลางแจ้ง เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นทางมหาวิทยาลัยจัดให้มี International Student Advisor ที่คอยให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติด้วย  สำหรับนักศึกษาที่สนใจที่จะขอสัญชาติออสเตรเลียน (Australian citizen) สามารถลงเรียน Double Degrees ได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 2 ปี ที่ทางมหาวิทยาลัยนี้ได้
การเดินทางไปจากในเมืองมาที่ Deakin University สามารถเดินทางด้วยรถราง (Tram) หรือ รถไฟ (Train) แต่การเดินทางโดยรถไฟจะสะดวกกว่า ถ้าจากในเมืองไปยัง  Deakin University ก็ให้ขึ้นรถไฟสาย Alamain ที่ Flinders Street (เป็นเหมือนหัวลำโพงบ้านเรา ที่เป็นจุดเชื่อมต่อของทุกสายรถไฟ) แล้วไปลงที่ Burwood Train stration โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ส่วนการเดินทางโดยรถราง ก็ให้ขึ้นสาย 75 สายเดียวเท่านั้นที่ Flinder Street แล้วก็นั่งมาเรื่อยๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง  แต่ถ้านักศึกษาหาที่พักแถว Glenferrie หรือ Cambellwell ก็จะใช้เวลาเพียงประมาณ 25 นาทีเท่านั้น

เรียนต่อออสเตรเลีย Deakin University Melbourne

เกณฑ์การรับสมัครเรียน

เข้าเรียนระดับปริญญาตรี IELTS = 6.0 หรือเทียบเท่า
เข้าเรียนระดับปริญญาโท IELTS = 6.5 หรือเทียบเท่า

นักเรียนที่จบหลักสูตร International GPA 2.5 ขึ้นไปสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาได้โดยไม่ต้องมีคะแนน IELTS
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา

สอบตรง(ใช้แทน IELTS) เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ที่ บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์
นักเรียนสามารถจองสอบได้ที่ บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ Tel: 02 641-4748 ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรณีที่คะแนน IELTS ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ (EAP) กับทางมหาวิทยาลัยก่อนได้ และเมื่อจบหลักสูตรแล้วนักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้ทันที โดยที่ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

English for Academic Purposes (EAP)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีผลคะแนน IELTS และต้องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท โดยนักเรียนสามารถนำผลการเรียนคอรส์ EAP ไปใช้ในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องใช้ผลคะแนน IELTS ซึ่งข้อดีของการเรียนภาษาในแคมปัสมหาวิทยาลัย คือนักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมในด้านการเรียนและศึกษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างดีที่สุด

25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรียน 9.00 – 15.30น.

ระยะเวลา 5-45 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS

สมัครเรียน Package เรียนภาษา + คอร์สปริญญา ค่าเรียนภาษาลดเหลือ สัปดาห์ละ $300

ระยะเวลาเรียน (สัปดาห์) เริ่มเรียน ค่าเรียน (AUD)
5 weeks 13 Jan 2014 – 14 Feb 2014 $1,925
5 weeks 17 Feb 2014 – 21 Mar 2014 $1,925
5 weeks 24 Mar 2014 – 2 May 2014 $1,925
5 weeks 5 May 2014 – 6 June 2014 $1,925
5 weeks 9 Jun 2014 – 11 Jul 2014 $1,925
5 weeks 21 Jul 2014 – 22 Aug 2014 $1,925
5 weeks 25 Aug 2014 – 26 Sep 2014 $1,925
5 weeks 6 Oct 2014 – 7 Nov 2014 $1,925
5 weeks 17 Nov 2014 – 19 Dec 2014 $1,925

เรียนต่อออสเตรเลีย Deakin University Melbourne

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

ค่าเรียนและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาโท รอบที่เปิด ค่าเรียนต่อปี
Mar Jul Nov
Master of Professional Accounting (1.5 Yrs) $28,000
Master of Business Administration (1.5 Yrs) $28,580
Master of Business Administration (International)(1.5 Yrs) $28,600
Master of Commerce (1.5 Yrs) $28,280
Master of International Business (1.5 Yrs) $28,110
Master of International Finance (1.5 Yrs)   $28,700
Master of Information Systems (1 Yr)   $25,390
Master of Insurance and Risk Management (1 Yr) $28,720
Master of Accounting (Professional) $26,927
Master of Human Resource Management (1.5 Yrs) $28,000
Master of Commercial Law (1 Yr) $25,040
Master of Marketing (1 Yr) $27,670
Master of Business (Sport Management)(2 Yrs) $28,430
Master of Business Administration (International)/
Master of Commerce (2 Yrs)
$28,660
Master of Business Administration (International)/
Master of Information Systems (2 Yrs)
$28,180
Master of Business Administration (International)/
Master of International Finance (2 Yrs)
$28,720
Master of Business Administration (International)/
Master of Professional Accounting (2 Yrs)
$28,430
Master of Politics and Policy/ Master of Business Administration (2 Yrs) $25,760
Master of Information Technology/ Master of Commerce (2 Yrs) $25,930
Master of Information Technology/ Master of Information Systems (2 Yrs) $25,060
Master of Information Technology/ Master of Business Administration (2 yrs) $26,920
Master of International Finance/ Master of Professional Accounting (2 Year) $28,170
Master of Professional Accounting/ Master of Commerce (2 Yrs) $27,940
หลักสูตรปริญญาโท รอบที่เปิด ค่าเรียนต่อปี
Mar Jul Nov
Master of Arts (Writing and Literature) (1.5 Yrs) $28,000
Master of Communication (1.5 Yrs) $28,580

เรียนต่อออสเตรเลีย Deakin University Melbourne

หลักสูตรปริญญาโท รอบที่เปิด ค่าเรียนต่อปี
Mar Jul Nov
Master of Architecture (2 Yrs) $25,920
Master of Architecture (Design) (1 Yr) $25,920
Master of Construction Management (2 Yrs)     $26,360
Master of Construction Management (Professional) (1 Yr)     $26,600
Master of Planning (Professional) (1.5 Yr)     $25,640
Master of Facilities Management (1.5 Yr)   $27,310
Master of Urban Design (2 Yrs)     $25,900
Master of Landscape Architecture (1.5 Yr)     $25,580
หลักสูตรปริญญาโท รอบที่เปิด ค่าเรียนต่อปี
Mar Jul Nov
Master of Cultural Heritage (1.5 Yrs)   $22,520
Master of Arts (International Relation) (2 Yrs) $22,600
Master of Applied Social Research (1 Yr)   $22,640
Master of Arts (Writing and Literature) (1.5 Yrs)   $23,440
Master of Politics and Policy (1.5 Yrs)     $23,110
Master of International and Community Development (1.5 Yrs)     $22,530
Master of Arts and Entertainment Management (1 Yrs)   $28,070

เรียนต่อออสเตรเลีย Deakin University Melbourneที่พักของมหาวิทยาลัยเอกสารที่ใช้สมัครเรียน1. Transcript
2. สำเนา Passport
3. จดหมายแนะนำตัว(SOP)
4. จดหมายรับรองจากอาจารย์(หรือจากที่ทำงาน) 2 ท่าน
5. คะแนน IELTS หรือผลสอบ Internal TestScan เอกสาร และส่งมาที่ info@BrilliantLife.co.thนักเรียนที่ไม่มีคะแนน IELTS สามารถจองสอบ เพื่อทำข้อสอบตรงของมหาวิทยาลัยได้
ที่บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด Tel: 02 641-4748 สอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย ประเภทห้อง ราคาต่อสัปดาห์
Burwood Student Village Single room
Studio
$311
$342

-Last Update: Oct 2015-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us