Canterbury Language Academy, Sydney

Canterbury Language Academy, Sydney เป็นสถาบันในเครือของ Canterbury Education Group มีอาคารเรียนอันทันสมัยตั้งอยู่บนถนน Chalmers Street ย่าน Surry Hills เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย ใกล้กับสถานีรถไฟหลักของเมือง (Central Railway Station)และป้ายรถประจำทางสายต่างๆ จึงสะดวกสำหรับการเดินทางมายังสถาบัน และจากสถาบันนักเรียนสามารถเดินไปยังร้านค้า ร้านอาหาร ไชยน่าทาวน์ สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัย และห้องสมุดได้ สถาบันนอกจากจะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเอื้อประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา และการพักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆหลักเลิกเรียนแล้ว

ภายในตัวสถาบันมีห้องเรียนที่ถูกออกแบบและตกแต่งมาอย่างทันสมัย เพื่อรองรับเทคนิคการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน สถาบันมีห้องคอมพิวเตอร์และบริการฟรีอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อความบันเทิง อาจารย์ผู้สอนของสถาบันทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอน และมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย และทางสถาบันยังมีเจ้าหน้าเพื่อคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำนักเรียนทั้งทางด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย การเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน Canterbury Language Academy ยังอำนวยความสะดวกในด้านการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และสถาบันชื่อดังต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย เช่น University of Southern Australia, Central Queensland University, และ TAFE NSW

สถาบัน Canterbury Language Academy ได้รับการรับรองจาก NEAS, Australia และเป็นสมาชิกของ Australian Council for Private Education and Training (ACPET) นักเรียนจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนของสถาบัน

โปรโมชั่น ค่าเรียนราคาพิเศษ
จากสัปดาห์ละ $340 เหลือสัปดาห์ละ $190
ค่าเรียน 6 เดือน $4,560 (114,000 บาท)

เรียนต่อออสเตรเลีย Canterbury Language Academy Sydney

หลักสูตรที่เปิดสอน
General English Course :
คอร์สเรียน General English มุ่งให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การศึกษา การทำงาน หรือการเดินทางท่องเที่ยว โดยนักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเรียนในห้องเรียนมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การสอนโดยอาจารย์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การทำงานเดี่ยว การทำงานกลุ่ม และการอภิปรายหน้าชั้นเรียน คอร์สเรียนนี้จะเรียนในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 – 15.00 น. นักเรียนสามารถเริ่มเรียน General English ได้ทุกวันจันทร์

ค่าเรียนคอร์ส General English
Monday – Thursday: 9.00 – 15.00น.
ราคาโปรโมรชั่น
ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)

12 สัปดาห์

$2,280

57,000

24 สัปดาห์

$4,560

114,000

36 สัปดาห์

$6,840

171,000

48 สัปดาห์

$9,120

228,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

เรียนต่อออสเตรเลีย Canterbury Language Academy Sydney

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Registration Fee

$150

ค่าจัดหาที่พัก

$250

Homestay single room (minimum 2 weeks)

$285

ค่ารถรับจากสนามบิน

$121

-Last Update: Aug 2017-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วประเทศออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us